Beer.

 sa flow

 

Nagmumumok sa isang tabi

Pilit ikalimot ang nangyari noong isang gabi

Tulala’t hindi makapaniwala sa nangyari

Ibinaling ang sisi sa sarili

 

Nagmumumok sa isang tabi

Hindi alam ang nagawang mali

Ginawa ang lahat upang ika’y mapanatili

Masaya ka na ba’t ako’y nagdadalamahati?

 

Nagmumukmok.

Upang makalimot.

Inom nang inom

Hanggang sa mapasubo.

 

Sa gabing ito’y ako’y may naaalala

Paglisan mo’y nagbigay sakin ng pagdurusa

Ako’y naghahanap ng iyong pagkalinga

Sa boteng ito naghanap ng pag-asa

Published by: nuthin2say

This is the blog of a person who has been won, defeated, won again.. Because life is just like that. Jamie, aka nuthin2say, is a pseudonym. She can be found in other places in the internet, using the online name jhamiefloatie. Her thoughts spewed words that created this blog. This contained her frustrations and victories towards her journey through life. This blog was born circa 2008. Most of the posts are from her teenage years.

Categories PoetryLeave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s